Smedemester Christensen i Tikøb Smedje

Tikøbs gamle smedje, der lå på hjørnet af nuværende Fredensborgvej og Søgaardsvej. Bemærk Søgaardens hovedbygning kan skimtes til højre i billedet. Foran smedjen ses f.v. Dorthea Christensen, smedelærling Theodor Christensen, smedemester Hans Christensen samt en ukendt ansat. Foto ca. 1890.

af Kjeld Damgaard
En historie kan begynde mange steder og til forskellige tider. Denne historie vælger vi at begynde i Tinkerup i vinteren 1846-47. Her boede dengang to unge mennesker Ane Margrethe Christiansdatter og Christen Larsen. De var begge kommet fra andre sogne – Ane Margrethe fra Helsinge, Christen fra Karlebo. De to havde imidlertid fået et godt øje til hinanden og gik vel i giftetanker. Imidlertid fik deres bekendtskab følger, før det var tiltænkt. I løbet af vintermånederne i 1847 opdagede Ane Margrethe i alt fald, at hun var gravid.
Dengang var det ikke velset at avle børn uden at man var gift. Og de to unge mennesker skyndte sig da også at forlove sig, men ikke tidsnok til at de kunne nå at blive gift, inden deres fælles barn kom til verden. Den 10. juni 1847 fødte Ane Margrethe en dreng, som en måneds tid senere måtte hjemmedøbes af den lokale skolelærer Simon Andersen fra Tikøb Skole.
En hjemmedåb skulle imidlertid bekræftes i kirken. Det skete den 10. september samme år – og samme dag blev så forældrene gift. Men i forhold til datidens tænkemåde var det for sent. Deres fælles barn var ”uægte”, det vil sige født uden for ægteskab.
Det unge par ser imidlertid nu ud til at blive boende i Tinkerup – i alt fald finder vi parret boende som indsiddere (d.v.s. lejere) i 1850.  Og de blev i området. I 1870 ses parret boende i Tikøb – nu med flere børn og med et barnebarn. Christen Larsen betegnes nu som arbejdsmand – en funktion han i virkeligheden havde haft igennem hele sit voksne liv. Han havde ikke fået en uddannelse.
Men det fik sønnen Hans. Han kom i smedelære, måske var det i Helsingør – i alt fald var han bosat der, da han blev gift først i 1870’erne. Som uddannet smedesvend flyttede han sammen med hustruen Dorthea og deres to børn fra Helsingør til Kvistgaard og derfra til Tikøb i maj 1876. Han underskrev nemlig den måned en købekontrakt på Tikøb Smedje, som dengang lå på adressen Fredensborgvej nr 16.

Dorthea Christensen, gift med Hans Christensen og mor til Theodor Christensen, senere smedemester i Espergærde.

Smedemester i Tikøb Hans Larsen Christensen fra 1876

Overtagelsen omfattede en smedjebygning på 5 fag med inventar i form af en mindre bælg, en filebænk, og en amboltblok. Desuden et våningshus (stuehus) på 7 fag  samt et udhus på 4 fag – alt sammen på matr. nr. 6 g, Tikøb – d.v.s en udstykning fra Lergaard (en nedlagt gård i Tikøbs sydvestlige del). Prisen for hele herligheden var 2.000 kr med en udbetaling på 600 kr. Ejendommen blev i øvrigt dengang kaldt ”Lergaardshuset”.
Hans Larsen Christensen drev nu smedeforretning i Tikøb – og havde naturligvis både læredrenge og svende. En af læredrengene var hans egen søn, Theodor Christensen (f. 27.05.1872). Han kom i lære efter sin skoletid i Tikøb skole, hvor han havde Christian Hansen som lærer. Det står lidt uklart, hvornår smedjen er flyttet til den modsatte side af vejen. Det er sandsynligvis sket i 1890’erne, men allerede i 1857 lå der en bygning på det sted, hvor smedjen lå indtil 1930’erne.

Rev. 04.04.2021