Meta Marie Andersen, g. Petersen

f. 28.01.1907 i Nørre-Øxe, Brovst sogn, som datter af gdr. Christian A. og hustru Marie f.Jensen. Dim. Gedved 1927. 01.08.1929 lærerinde ved Thorslunde skole i Thorslunde-Ishøj kommune.01.07.1942 ansat ved Sneslev skole i Førslev kommune. Ansat ved TKS 01.06.1944 som lærerinde ved Tikøb skole. 01.08.1950 overlærer ved Hornbæk skole. Pensioneret 31.07.1973.
(DSS 1933, SFA 1945,1947,1949, TKS 1956/57-1969/70, HKSA)