Arne Hedegaard

f. 28.08.1929. Dim. fra Jonstrup sem. 1954. S.a. lærer i Stenløse-Veksø kommune Leder af Ungdomsskolen i Stenløse 1956-1963 og i samme periode lærer og leder af Frederiksborg Amts Lejrskoler for ungdomsskoleelever.  Gift m. Ursula Hedegaard (11.01.1928-17.01.2006). Ansat TKS som viceinspektør ved Mørdrupskolen fra 01.09.1963-01.09.1965 med funktionsomraade leder af Tikøb kommune centraliserede ungdomsskole smstd. 1965-1967 ansat i Undervisningsministeriets direktorat for ungdoms-undervisningen. Derefter inspektør ved Tikøb Kommunes Ungdomsskole paa Mørdrupskolen fra 01.10.1967. Leder og lærer paa Frederiksborg Amts Voksenpædagogiske kurser 1968-77. Kursusleder og instruktør paa uddannelseskurser for ungdomsskoleinspektører paa den kommunale højskole i Grenaa 1981-88. Pensioneret 1996. Død 27.04.2019 i Espergærde.
(TKS 1962/63-1965/66, Hans Schultz Hansen: ”Espergærde Ungdomsskole”, 1988, Erindringer af 10.10.1994, Kjeld Damgaard: ”EU 1963-2003”, 2003, HD 29.04.2019 )