Protestbrevet til Tikøb Sogneråd . Heri anmoder de fleste beboere om at vejen fortsat må hedde Chicagovej. Man skriver i skrivelsen at vejen har heddet Chicagovej siden 1921, og at der var opsat skilte med dette navn i begge ender af vejen.
Alligevel mente sognerådet, at vejen altid var blevet kaldt “Tikøbvej” og derfor skulle vedblive at hedde sådan.

af Kjeld Damgaard
I starten af 1900-tallet blev vejen anlagt som en sidevej til Gylfesvej. Det skete på privat initiativ af en af datidens lokale entreprenører, Christian Olsen.
Da vejen således ikke i første omgang var en rigtig vej, men blot en anlagt indkørsel til et par huse, blev der ikke gjort anstalter til at kalde vejen noget. Det var dog slet ikke ualmindeligt på den tid. De fleste veje havde ikke officielle navne, men i folkemunde fik vejene dog ofte et navn alligevel.
Christian Olsen lod vejen belægge med koksslagger – fordi vejen ikke var til at færdes på p.g.a. mudder. Derfor blev vejen i starten helt uofficielt kaldt for Sortevej, medens andre kaldte den for Mosevej – efter det moseområde, der ligger ved Tikøbvej 11B.
En af de første villaer, der blev bygget på vejen var “Villa Chicago” i 1903. Huset blev kaldt sådan, fordi en senere ejer i en periode havde boet i Chicago. Villaen har i dag adressen Tikøbvej 12B.
Fra marts 1922 blev vejen derfor kaldt Chicagovej – og der blev endda opsat vejskilte med navnet. I 1923 blev der imidlertid fra Sognerådets side anmodet om, at Grundejerforeningen for en del af Tikøb Sogn (= i dag: Espergærde Byforening) fremlagde forslag til vejnavne for en lang række navnløse veje især i Espergærde-området. Og også Chicagovej skulle have nyt navn – det navn havde Tikøb Sogneråd nemlig aldrig formelt godkendt.
Imidlertid protesterede næsten samtlige beboere langs vejen i 1925 mod at skulle ændre vejens navn.
Navnet “Tikøbvej” var foreslået af direktør Andreas Nielsen, som i 1910 havde overtaget “Mosehuset”. Han havde også foreslået at kalde vejen for “Mosevej”, “Ydunsvej” eller “Yrsavej”, men det fandt ikke genklang hverken i Grundejerforeningen eller i Sognerådet. Han fandt, at navnet “Chicagovej” var meningsløst og derfor skulle afskaffes snarest muligt.
Begrundelsen for navnet “Tikøbvej” var, at vejens ældste hus, “Mosehuset”, i en lang periode havde været beboet af en fhv. landmand og nuværende gartner ved navn Christoffer Tikjøb. Denne person har i øvrigt kun efterladt sig et enkelt minde, nemlig en bænk som han lod bygge rundt om stammerne på det træ i Egebæksvang, som blev kaldt Tolvstammeren.
Da sagen den 27. februar 1923 var på dagsordenen i Tikøb Sogneråd var det det lokale sognerådsmedlem, Hans Olsen, som ytrede sig i sagen. Han støttedes af sognerådsformanden, Christian Petersen, som fastslog at sognerådet havde ret til at afgøre tvisten. Han tilføjede at vejen altid var blevet kaldt Tikøbvej, så den skulle den blive ved med.
I den skrivelse som Sognerådet formelt sendte til Grundejerforeningen stod der imidlertid “Tikjøbsvejen”, hvilket jo egentlig også burde være den korrekte betegnelse, da manden den er opkaldt efter faktisk hed Tikjøb og ikke Tikøb.

Rev. 13.03.2021