Jette Møbius Pedersen

f. 31.03.1937. Dim. 1958. Ansat ved TKS 01.07.1958 som lærerinde-aspirant ved Nygaard skole. Senere f.a. smstd. Fra 01.08.1963 forflyttet til Mørdrupskolen. Endnu dér pr. 01.08.1980, men som overlærer.
(TKS 1958/59-1969/70, HKS 1979/80)