“Svensbo” fotograferet fra bygaden i foråret 2015.

af Kjeld Damgaard
 
Denne ejendom er bygget i 1881-82 efter at grunden blev udstykket fra den bagvedliggende ejendom, “Mariesminde”. Det var ejeren af Mariesminde, der i 1881 solgte parcellen til mælkeforpagter Frederik Ferdinand Hammer. Hammer lod herefter bygge dette hus, men om han selv tog bolig i det er uvist. I al fald vides det, at der i huset i en årrække boede en husbestyrerinde for Karl Petersen på “Stenagergaard”. Hun hed Christiane Mortensen.
I 1899 overtoges huset af Hammers enke, der dog straks solgte videre til Ludvig F. Holst Harboe, der var forpagter af Hellebækgaard. Også han har sikkert udlejet ejendommen. Han solgte allerede igen i 1901. Den nye ejer var kunstmaler Sophus Maximillian Clod Svensson (1867-1941), født i Kolding af forældre, der var hotelejere. Han blev gift i 1896 med en købmandsdatter fra Kolding, Cathrine C. Hansen (1868-1956). Han blev uddannet fra Kunstakademiet i 1889-91.
Clod Svenssons værker var især landskaber ofte kombineret med arkitektur. I Weilbachs kunstnerleksikon karakteriseres han som en maler med en fin indlevelsesevne og som en maler, der efterlevede den senromantiske landskabskunst, bl.a. inspireret af Godfred Christensen. I perioden 1898-1924 var han lærer i perspektiv ved Teknisk Skole (ant. i København). Fra 1903 var han desuden kunstkritiker ved Kristeligt Dagblad.  Han havde flere tillidshverv og udstillede på Charlottenborg første gang i 1890 og siden 1907 næsten hvert eneste år frem til sin død i 1941.
Men i perioden 1901-38 boede han og hustruen i “Svensbo” i Saunte. Fabrikant (af sutsko!) Oscar A. Olsen (f. 1892)  overtog ejendommen nogle få år, hvorefter taxavognmand og købmand Ejnar Knudsen købte ejendommen i 1941. På dette tidspunkt var huset udlejet til jødiske landvæsenselever – formodentlig ansat på Sauntegaard. Disse forlod imidlertid stedet i 1942, og Knudsen forsøgte nu at sælge ejendommen til Tikøb Kommune. Sognerådet ville imidlertid ikke have ejendommen, de fandt den for dårligt vedligeholdt. Knudsen beholdt således huset til 1952.
EJERE AF SVENSBO:

1881-1899   Frederik Ferdinand Hammer
1899-1899   Petronille Christine Hammer (enke)
1899-1901   Ludvig Ferdinand Holst Harboe
1901-1938   Sophus Clod Svensson
1938-1941   Oscar A. Olsen
1941-1952   Ejnar Knudsen
1952-1957   Aksel Petersen
1957-1972   Poul Lund
1972-1974   Flemming Andersen
1974-1975   Poul Lund
1975-2019   Egon Jacobsen
2019-           Michelle Klarskov og Charlotte Andersen

“Svensbo” fotograferet fra bygaden i foråret 2015.

Rev. 19.03.2021