af Kjeld Damgaard
Denne ejendom har været i samme families eje siden den blev solgt fra ”Lille Busserup” i 1944. Og det var dav.kranfører Frede Leif Thomsen og hustru Maja f. Degn, der lod huset bygge i 1945.
I 1979 overtog sønnen, Frede Leif Thomsen huset. Han var gift med Jenny Thomsen og en søn af dem overtog huset i 2001. Det var Leif Degn Thomsen og hustru  Annette Sønderup Thomsen, der i 2012 solgte til Ann Hudtloff.

Ejendommen set fra sydøst i 2009.

Villa “Per” i 2009 set fra Kongevejen.

Rev. 10.03.2021