Karen Sophie Haar

f. 30.01.1879 i Gurrehus pr Kvistgaard, som datter af Hans Hammer Haar og hustru Frederikke f.Petersen. Dim. 1902 fra Zahles Sem. 01.08.1902 lærerinde ved Nyrup skole. 01.04.1907 ved Korsør Kommuneskole. 01.05.1923 ved Halskovskolen. Fattigforstander og medlem af Korsør Værgeraad. Medlem af Korsør Byraad. Pensioneret 01.04.1947. Død i Slagelse 08.07.1952.
(Tikøb Komm.: ”Journal for Tikøb Sogns Skolevæsen 1891-1924”, KD 1989, Frederiksborg Amts Avis 12.07.1902, DSS 1933)