af Kjeld Damgaard

Pilegaard fotograferet i 1936 med Villingebækvej i forgrunden.

Pilegaarden var i midten af 1700-tallet fæstet af Jens Olsen og det var hans søn, Peder Jensen, der i 1795 fik skøde på ejendommen, så ham nu kun kalde sig selvejer. Gården nedbrændte i 1804 med genopførtes samme sted. Samme slægt ejede gården frem til 1960. Den sidste landmand på gården var Johannes Nielsen, som drev gården fra 1935. I de år udvidede han til stadighed besætningen, idet kvægbrug var hans store interesse. Inden der kom traktorer havde gården belgier-heste som trækkraft. Johannes Nielsen var i øvrigt medlem af Tikøb Sogneråd i perioden 1954-60. Desuden var han sognefoged i en 10-årig periode.
I 1960 solgte han imidlertid Pilegaard til udstykning og stuehus og udlænger indrettedes til mindre industri samt beboelse.
Rev. 28.02.2021