af Kjeld Damgaard

Ejendommen adskilte sig tidligt fra de traditionelle fiskerhuse langs kysten. Her var tidligt kommet penge til indehaveren af huset, bl.a. ved udlejning til landliggere. Luftfotoet er fra 1948 eller 49.

Det er muligt at følge husets historie tilbage til 1760’erne. Husets udseende er naturligvis ændret  siden, men at vi kender fæsternes navne ca 250 år tilbage i tiden indikerer, at vi her har at gøre med noget af den ældste del af Skotterup.
Som det fremgår af beskrivelsen af naboejendommen nr. 228, så har de to ejendomme en fælles fortid. Indtil 1853 var hele huset én ejendom, men fra den tid to separate ejendomme.
Ejendommens ejer indtil 1853 var enken Ane Marie Jensdatter Bjørn, der var datter af bådfører i Hornbæk, Jens Bjørn og hustru Katrine Povelsen. Ane Marie var gift med enelærer i Snekkersten Peder Larsen. Snekkersten Skole lå dengang på det nuværende Parkvej, men Peder Larsen havde arvet fæstet på ejendommen efter sin første svigerfader. Peder Larsen var født i 1792 i Maaløv og han dimitterede fra Jonstrup Seminarium i 1815. Han blev umiddelbart derefter enelærer i Snekkersten, hvor han virkede frem til sin død i 1850. Han var først gift med Christiane Bloch og efter hendes død i 1821 med Ulrikke Schøning. Hun døde imidlertid allerede i 1823 og i 1825 giftede han sig så med Ane Marie Jensdatter Bjørn.
Den første ejer af den søndre del af huset kaldte sig ved købet for skibstømmersvend, men blev senere kendt som bådebygger. Hans navn var Jens Carl Hansen (1823-1908). Huset var ved overtagelsen bedre udstyret end mange af de øvrige huse i området. Bl.a. var der ”fjelleloft og gibsning overalt”. Bag ved beboelseshuset indrettede Carl Hansen et bådebyggerværksted i sidelængen.
Det var hans døtre, der i 1901 overtog huset – den ene hed Henrikke – og det var efter hende, at huset i en periode blev kaldt ”Henrikkes Hus”.
Efter søstrenes død købte Margrethe Sofie Møller ejendommen. Hun var datter af fisker Lars Hansen  og hustru Stine Nielsine Thomsen. Hun var uddannet translatrice og blev gift med stationsforstander  i Aalborg, Hans Møller. Efter Grethe Jensens død, overtog datteren Janne Rovild Jensen ejendommen i 2014.

 

Ejendommen adskilte sig tidligt fra de traditionelle fiskerhuse langs kysten. Her var tidligt kommet penge til indehaveren af huset, bl.a. ved udlejning til landliggere. Luftfotoet er fra 1948 eller 49.

Margrethe Christiane Hansen blev født her i 1859 – og hun boede her hele sit liv. Skønt uexamineret var hun lærerinde igennem næsten 50 år – fra 1877 til 1925. Hun underviste i privatskolen i Skotterup på Strandvejen 246.

 

Ejendommen fotograferet fra havesiden i oktober 2005. Huset til venstre rummede Carl Hansens bådebyggerværksted.

Ejendommen kaldes ikke længere ”Marienlyst”, men tager sig stadig ganske statelig ud – set fra stejlebakken på den modsatte side af Strandvejen. Foto: 1999.


Rev. 27.03.2021