Til minde om familien Schierbeck

I 1844 beskrives huset som 26 alen langt (ca 18 m) x 10 alen bredt (ca 7 m) indrettet til 3 stuer, hvoraf de to havde gipslofter (Foto ca 1937)

Af Kjeld Damgaard

Som 8-årig kom Peter Christian Schierbeck i huset hos sin halvsøster og dennes mand i Helsingør. Det var Niels Christian Simmelkjær, der i 1760 havde startet en forretning, hvor han i starten handlede med islandske trøjer, varme vanter, søstøvler, kavajer og andre beklædningsgenstande til søfolk. Senere kom også andre varegrupper til bl.a. vin.

Da Peter voksede op, kom han i lære i forretningen hos sin plejefar, og i 1802 overtog han forretningen, efter at begge plejeforældre var døde. Det var gode tider, og i 1809 blev han kompagnon i en af byens kendte skibsklarerervirksomheder.
Peter Chr. Schierbeck havde to sønner, Christian (1808-71) og Julius (1809-89), og de videreførte forretningen efter faderens død, men efter Sundtoldens ophør i 1856 opdeltes virksomheden. Julius flyttede til København, hvor han grundlagde en ny skibsprovianteringshandel i 1858 i Amaliegade nr 47.

Den anden søn, Christian fortsatte forretningen på Strandgade i Helsingør, men nogle år senere afhændede han denne og grundlagde i stedet en vinhandel i København. Denne eksisterer endnu på H.C. Andersens Boulevard under navnet ”Ludv. Bjørns Vinhandel”.

Det var hans søn og svigerdatter, Louis Schierbeck og Jane Wibroe, der blev den tredje og sidste generation af Schierbeck på Strandvejen i Skotterup.

Købmand og major Peter Christian Schierbeck (1776-1846) indtrådte i 1809 i firmaet ”Louise salig Holms Enke & Co.” – et af Helsingørs mange skibsklarerer-firmaer. Familien anvendte alene ejendommen her som sommerbolig – hovedbopælen var i Helsingør, hvor de ejede palæet på Strandgade 93.

Peter Christian Schierbeck var gift med Christiane Marie Morell (1782-1856) – som indtil sin død ejede ejendommen i Skotterup. Det var antagelig hende, der gav ejendommen navn til minde om hendes afdøde mand.

Den nye ejer var fisker Frederik Rasmussen, og selvom han døde forholdsvis ung, blev enken Sofie Andersen boende i huset frem til sin død i 1971. Man kan derfor sige, at der siden Schierbeck kun har været tre ejere, nemlig Rasmussen og i perioden 1972-2018  Thorkild Andersen og derpå Anne Dorte Hildebrandt.

Familien Schierbeck fotograferet i pavillionen ved Schierbecksminde i 1880’erne. Fra venstre ses brasiliansk og portugisisk vicekonsul, købmand Louis Schierbeck og ved siden af ham hustruen Jane Schierbeck f. Wibroe. Dernæst Janes moder. Som nr. 4 ses Bertha Hostrup Schultz, der var gift med Christian Schierbeck, der ses længst til højre i billedet. Barnet i forgrunden hed Camilla, medens damen med den store hat var en fransk barnefrøken. Den stående herre bagest var en ven af Christian Schierbeck.
I 1844 nævnes lysthuset i øvrigt i en taxeringssag, hvor det blev vurderet til 250 rigsdaler.

Frederik Rasmussen (”Pedalstangen” 1879-1936) var egentlig udlært smed, men helligede sig fiskeriet. Han var formand for Snekkersten Havnebestyrelse i 25 år indtil sin død. Han var gift med Sofie Rasmussen f.Andersen (1875-1971), der her ses siddende.
I 1844 beskrives huset som 26 alen langt (ca 18 m) x 10 alen bredt (ca 7 m) indrettet til 3 stuer, hvoraf de to havde gipslofter (Foto ca 1937)

En modernisering af ejendommens indre skete i 1961, omtrent samtidig med at dette foto blev taget. I det ydre har Schierbecksminde ikke forandret sig ret meget siden.

 

Rev. 27.03.2021