Hornbæks tre kirker

Af Kjeld Damgaard

Hornbæk Kirke fotograferet i 1920’erne.

Den nuværende kirke i Hornbæk er den tredje på samme sted. De to første er nedbrudt og der er ingen rester af disse. Den ældste opførtes i årene efter 1588 og var kun “et lidet kapel”. Denne lille kirke var imidlertid for lille og i for dårlig stand og blev i 1670’erne erstattet med en ny. Men også den var for ringe og i 1736 begyndte nedrivningen og opførelsen af en helt ny kirke – den nuværende. Til opførelsen kom der byggematerialer langvejs fra, men murstenene var næsten lokale, idet de blev købt på Kronborg Teglværk ved Snekkersten. Efter kirkens færdiggørelse bidrog hornbækkerne selv til at indhegne kirkegården, som blev forsynet med et stengærde, som endnu står på stedet. helt færdig var kirken dog ikke, da den endnu ikke var malet. Det blev der først råd til 5 år senere!

Kirkens døbefont havde stået i den gamle kirke, men overførtes til den nye. Den stammede fra tiden før 1672 og var hentet et sted i nærheden af Randers. Over døbefonten ophængtes i 1780 en fontehimmel af træ. I hhv 1809 og 1811 fik kirken de to kirkeskibe hhv. fregatten “Frederik den Sjette” og “Ceres”. Senest i 1814 ophængtes den tredje kirkeskib, “Anna, Prinsesse af Hessen-Kassel”. Altertavlen stammer fra 1837 og er malet af den kendte kunstmaler C. W. Eckersberg. Den forestiller Jesus og samaritanske kvinde i deres samtale ved brønden i Sykar. Prædikestolen er fra 1637 og et lille messingkrucifiks på alterbordet stammer fra 1650’erne og har altså stået i den allerførste kirke i Hornbæk

Maleri af Christian Bogø med titlen “Interiør fra Hornbæk Kirke”. Billedet er udateret, men må nødvendigvis være fra før 1945, da kunstneren døde dette år.

Rev. 12.04.2021