Skibstrup – en næsten uforandret landsby

Kort over Skibstrup, 1877.

Af Kjeld Damgaard

Skibstrups navn kendes kun tilbage til 1500-tallet, selvom noget tyder på, at stednavnet må være ældre. I alle fald er de fleste stednavne, der ender på ”–trup” fra enten vikingetiden eller de nærmeste århundreder herefter. Efterleddet betyder udflytter-bebyggelse, medens det er usikkert om forleddet, ”Skibs–” blot betyder skib eller er et tilnavn.

Om landsbyen kan nævnes, at der i 1681 blev opført 7 gårde i byen – et antal, som har holdt sig til vore dage. Imidlertid er det værd at bemærke, at der oprindeligt var 8 gårde i byen, men at bønderne i 1681 ikke vidste hvor den nedlagte gård havde ligget. Man havde på det tidspunkt for længst delt jorden mellem de 7 tilbageblevne gårde.

Krydset i Skibstrup, 1930’erne.

Idyl ved gadekæret omkring 1906.

Rev. 20.03.2021