af Kjeld Damgaard

Ejendommen på daværende Mørdrupvej 132 – fotograferet i 1959. I 2001 ændredes adressen til den nyanlagte vej Aa.Louis-Hansens Allé, hvor huset her fik nr 1.

I 1859 udskiltes en selvstændig ejendom fra Ærtebjerggaard. Stedet var ifølge tingbogen allerede da bebygget og arealet, som ejendommen rådede over var en stor del af arealet nord for Mørdrupvej mellem Nordbanen og Kongevejen.  Ganske vist var Nordbanen ikke bygget endnu, men grænsen gik næsten ved den senere anlagte bane.  

Af  gamle kort ses tydeligt, at der på ejendommen dengang var bygget to parallele bygninger – og det fortælles, at det hele egentlig skulle have været en trelænget gård. Men ifølge en fortælling (gengivet i bogen ”Mosebyen”) af Hans Arp, så var den første ejer af stedet en ung mand fra Tikøb Skovhuse, som ikke nåede at bygge det hele færdigt før han døde.

Skulle denne unge mand være den Peder Larsen, der allerede et år efter købet atter afhændede ejendommen i 1860 – så kan han ikke være død på det tidspunkt, idet han ifølge tingbogen selv har underskrevet salgsdokumenterne.
Men under alle omstændigheder overtog Peder Hansen fra Damgaarden i Mørdrup i 1860 ejendommen, der tilsyneladende aldrig har haft et navn. Ejendommen på Mørdrupvej 132 forblev i samme families eje frem til 1936, da huset med tilhørende have blev udstykket til en selvstændig ejendom.

På et tidspunkt mellem 1914 og 1948 nedbrændte tilsyneladende den ene længe og tilbage blev kun den, som nu udgør ejendommens beboelseshus. Nærmere oplysninger om denne brand har dog ikke kunnet findes.

I 1936 overtog kleinsmed Aage Jørgensen ejendommen. Han arbejdede dog også som mælkekusk i en periode for Mørdrup Mejeri. Det fortælles, at Aage Jørgensen holdt høns, og at disse høns ofte besøgte Vithus Laugmann Larsens mistbænke. Det var Vithus naturligvis ikke glad for, men Aage gjorde ikke rigtig noget ved det. Lige indtil Vithus sagde tak for alle de æg, som hønsene lagde inde på hans grund. Så blev der hegnet, men Aage fik aldrig at vide, at hønsene aldrig havde lagt et eneste æg! Efter Aage Jørgensen og hustru, Lises, ejerperiode overtog ungdomsskolelærer Leif Jørgensen, stedet. De nuværende beboere har haft stedet siden 2001.

Ejendommen har skiftet adresse fra Mørdrupvej 132, Mørdrup til Aa. Louis Hansens Allé 1, Mørdrup.

Mørdrupvej 132’s ejere:

1859-1859 Rasmus Larsen
1859-1860 Peder Larsen
1860-1888 Peder Hansen
1888-1932 Søren Pedersen
1932-1936  Bodil og Anna Pedersen
1936-1973 Aage Chr. Jørgensen
1973-1999 Leif Jørgensen
1999-2001 Sv Erik Villiam og Bodil Simonsen
2001-         Anna Carraxo Lotz og Michael Bjerggaard Lotz

Rev. 11.03.2021