af Kjeld Damgaard

Gården set fra Villingebækvej omkring 1925.

Kildegaarden lå oprindelig længere mod øst, d.v.s. omtrent hvor i dag indkørslen til Rødtjørnevej er. Gårdens første selvejer var Hans Olsen, der havde fæstet gården i 1770. Han overtog gården ved skøde af 1795, men døde allerede i 1798. Enken, Maren Andreasdatter, giftede sig allerede 1½ måned senere med Lars Nielsen, der stammede fra Dyremosegaard i Villingerød. Men i 1804 brændte gården ned til grunden, og den daværende ejer, Lars Nielsen lod gården genopbygge lidt længere ude på marken, på den placering, der senere fik adressen Villingebækvej 17. i oktober 1805 døde imidlertid Maren Andreasdatter og året efter giftede Lars Nielsens sig så for anden gang – nu med Mette Marie Jørgensdatter, der stammede fra Kroggaard i Havreholm.
Et skelsættende år blev 1828, hvor Mette Marie fødte sit sjette og sidste barn i alder af 47 år. Samme år begik hendes fader selvmord, og hendes ældste søn døde af tyfus. Senere samme år døde også hendes mand, Lars Nielsen. Mette Marie klarede imidlertid herefter selv driften af Kildegaard i yderligere 19 år. Så gik hun på aftægt hos sønnen, Niels Larsen, som overtog gården i 1847. Mette Marie døde 74 år gammel i 1855.
I 1884 fik Niels Larsen (1814-93) og Birthe Nielsdatter aftægtskontrakt med den nye ejer af Kildegaard, Hans Peter Nielsen (1844-1925). Han stammede fra Køromgaard, men var gift med Niels Larsens og Birthe Nielsdatters datter, Johanne Marie Larsen, (1851-96). Da Johanne Marie

Kildegaarden set fra sydvest i 1936.

imidlertid døde ung i 1896, giftede Hans Peter Nielsen sig igen. Denne gang med Emilie Olsen f. Poulsen (1847-1939). Hun var født i Skibstrup og havde tidligere været gift med skibskaptajn Peter Olsen af Hornbæk, som imidlertid var død i Thailand i 1883. I dette ægteskab havde Emilie Olsen fået datteren Mariane (1878-1945).

I 1904 flyttede H.P. Nielsen og Emilie til villa “Siam” på Skovvej 4 – villaen opkaldt efter Marianes fødeland. Herefter overtog datteren, Mariane, Kildegaard sammen med sin mand, Carl Vilhelm Hansen (1874-1953), der var født på Saunte Overdrev. Parret fik ingen børn og efter at have solgt Kildegaard i 1931 beholdt de et stykke jord til have. Den vej, der fører ind til arealet har siden fået navnet Carl Hansens Vej. Dog adopterede parret en niece, Ingeborg Nielsen (1902-93). Hun blev senere gift med Christian Hansen, og dette par ejede 1924-46 ejendommen “Skovvang”, Havreholmvej 31. Mariane og Carl Hansen overtog i øvrigt også Villa “Siam” efter at have solgt gården og boede her til de døde.
Den nye ejer, Johan Boas (1897-1977) drev Kildegaard indtil sin død i 1977 og enken Ragnhild (1899-1990) solgte i 1986 gården med henblik på udstykning.
Året efter blev de rødkalkede bygninger revet ned og 34 boliger bygget på arealet. På de resterende arealer bygges ved Kongelysvej i 1989 en ny ejendom af Hans Jürgen Frahm. Ud for denne ejendom står i dag to sten med indskrifterne LNS 1805 (Lars Nielsen 1805) og NLS 1847 (Niels Larsen 1847).  De er taget med til den nye

Hans Peter Nielsen var egentlig gårdmandssøn fra Køromgaard, men giftede sig med den eneste datter fra Kildegaard. Derved blev han gårdejer og i øvrigt meget aktiv i lokale sammenhænge. Han var således medlem af Tikøb sogneråd i 12 år og sognefoged i over 30 år. Parret fik imidlertid ingen børn, men da Johanne døde, giftede H. P. Nielsen sig med Emilie Olsen f. Poulsen. Hun var enke efter en skibskaptajn som døde i østen.

ejendom, efter at den gamle Kildegaard i 1987 blev nedrevet.

Til højre for porten stod denne sten, der var opsat af gårdejer Niels Larsen til minde om hans overtagelse af gården i 1847.

Kildegaarden nedrives i 1987.
(Fot.: Kresten Tommerup).

Da gårdejer Hans Peter Nielsen på Kildegaard giftede sig med enken Emilie Olsen, fulgte der en datter med i ægteskabet. Det var Mariane Hansen, som er afbilledet her. Hun var født i Bangkok, men efter faderens død rejste hun tilbage til Danmark og giftede sig senere med Carl Hansen, som så overtog Kildegaard efter svigerfaderen i 1904.

Personalhistoriske oplysninger modtaget fra Lis Petersen og Ruth Jensen.
Rev. 28.02.2021