Kirsten Winther Rasmussen

Dim. 1969. Ansat ved TKS 01.08.1969 som lærer paa prøve ved Mørdrupskolen. Figurerer endnu dér pr. 01.08.1980.
(TKS 1969/70)