Villa “Topphyddan” har svensk ophav – deraf navnet.

Villa “Topphyddan” set fra luften i 1937. Øverst i billedet ses gartnerboligen opført i 1910.

af Kjeld Damgaard
Ejendommen er udstykket fra Bakkegaarden, matr. nr. 9 f, Mørdrup.
Der første parceller, matr. nr. 9 au og 9 az, blev solgt af Anders Hansen på Bakkegaarden den 19. marts 1906. Men allerede den 27. oktober 1905 blev en villa forsikret på ejendommen. Det må antages, at huset blev bygget af tømrermester Carl Larsen, som står som forsikringstager indtil grosserer Carl Stewenius overtog ejendommen.
Den nye ejer var således den svenske grosserer Carl Stewenius. Året efter – den 21. marts 1907 – købte Stewenius yderligere en parcel, matr. nr. 9 aæ. I 1910 byggedes tillige en staldbygning, som blev forsikret den 30. august. Carl Stewenius (1867-1932) boede i Helsingborg og brugte alene ”Topphyddan” som sommerhus. Han var fra 1903 gift med Ida Vilhelmina Maria Stewenius. Parret havde to børn: Dagny (f. 1904) og Kjell (f. 1906).
Den 18 april 1916 blev der skrevet  skøde på ejendommen. Ny ejer var papirhandler Holger Møller, der sammen med Conrad Landschultz i 1899 havde grundlagt en papirhandel, bogtrykkeri og protokolfabrik i Krystalgade 15 i København. Det fremgår tydeligt af skødet, at ejendommen kaldes “Topphyddan”. Prisen var 17.000 kr. Holger Møller udtrådte af firmaet ”Møller og Landschultz” i 1922.
Ved hans død i 1943 overtog enken huset, og efter hende børnene, Kay, Inger og Tove. Sidstnævnte blev herefter eneejer af ejendommen. Tove Møller var gift med direktionssekretær Erik Jensen (fra Irma A/S) og Han var søn af prokurist Georg Jensen, Villa “Møllebakken” på Gammel Strandvej. Parret boede her indtil højt op i alderen. Inden da havde børnene dog overtaget huset, og i 2003 blev huset solgt ud af

Villaen med den store have, som familien Møller fik passet af en gartner.

familien.

Ejendommens ejere gennem tiden er således:
        -1906         gårdejer Anders Hansen
1906-1916         grosserer Carl Stewenius
1916-1943         grosserer Holger Møller
1943-1959        fru Camilla Anette Møller
1959-1960        dir. Kay Møller, bogholder, frk Inger Møller og fru Tove Malherbe Jensen
1960-1992       fru Tove Malherbe Jensen
1992-2003       Merete Brendtrup, Bent Malherbe, Helle Jørgensen, Sten Malherbe og Elisabeth Dehn
2003-               Thomas Normann Dunk og Anne-Dorte Starch Dunk

Villaen set fra trappen op til hoveddøren – fotograferet i 2003.

Interiørfoto af ejendommens entre, 2003.

Rev. 07.03.2021