Birgit Houmann

f. 17.11.1920. Dim. 1944. Ansat som timelærerinde ved Hornbæk skole fra 01.05.1945 til 31.07.1947. Derpaa lærer ved det danske skolevæsen i Sydslesvig. Efter ansættelse andetsteds atter lærer i Hornbæk. G.m. skoleinspektør Gert Raagaard (s.d.), senere skilt. Pensioneret 01.08.1977. Død i Vedbæk før 1998.
(SFA 1945, HKRA, Oplysninger fra Hornbæk Skole 02.11.1998)