af Kjeld Damgaard

Ejendommen “Mariasminde” – måske Sauntes ældste hus – er her fotograferet i 1952. Hvem huset er opkaldt efter er ikke afklaret. I nyere tid er huset dog fejlagtigt blevet kaldt “Mariesminde”.

Midt i Saunte ligger det lille husmandssted “Mariasminde”. Det har det gjort i rigtig mange år og er måske Sauntes ældste hus. Siden 1844 har det været i selveje, efter at kongen (d.v.s. staten) solgte ejendommen til Ole Nielsen. Han havde haft ejendommen i fæste side 1826, da han overtog stedet efter sin fader, Niels Olsen.
Ejendommen kan være identisk med hus nr 2, som i midten af 1700-tallet var opdelt i to fæstemål. Den ene halvdel blev indtil 1762 fæstet af Peder Engelsen, som imidlertid døde omkring dette tidspunkt. Ny fæster blev Ole Nielsen (f. ca 1727). Han var gift med den 6 år yngre Karen Sørensdatter og ernærede sig i 1771 som daglejer. Parret havde omkring 1759 fået en søn, Niels Olsen. Han blev nationalsoldat, men boede hjemme i Saunte. Han blev gift med Birthe Pedersdatter (f. ca 1868) og sammen fik de bl.a. en søn, der blev opkaldt efter farfaderen som skik var: Ole Nielsen (f. ca. 1799). Hvornår ejendommen var overgået til Niels Olsens fæste vides ikke, men det var sket senest i 1801.
Ole Nielsen (f. ca 1799) overtog som nævnt fæstet i 1826. Han var kort tid før blevet gift med Ane Olesdatter og parret fik mindst tre børn, Ane Marie, Rasmus og Birthe Peternille. I 1844 kunne Ole Nielsen kalde sig selvejer. Han overtog nemlig “Mariasminde” som blev solgt af kongen (d.v.s. staten).
I 1857 købte tækker Lars Svendsen ejendommen, som derved kom ud af familien Nielsen/Olsens eje. Købsprisen var 460 rigsdaler. Lars Svendsen præsterede en kontant købesum på 260 rigsdaler. For restbeløbet udstedtes en panteobligation i ejendommen.
“Mariasminde” blev først igen solgt i 1904. Ny ejer var detailhandler Anton Christensen, hvis hustru i øvrigt kaldtes “Mutter Christiansen”. I 1932 arvede tømrermester Julius Jensen ejendommen og beholdt den frem til 1956. Han boede dog ikke selv i ejendommen, men lejede den ud.
I 1956 købte vognmand Eskild Marius Jørgensen (1922-1998) gift med Lily Jensen f. Olesen (f. 1915) “Mariasminde”.  I 1986 forsøgtes ejendommen opdelt i ejerlejligheder. Sagen endte i Østre Landsret, hvor det blev afvist, at ejendommen kunne indrettes til ejerlejligheder. Ejendommen – nu opdelt i ideele anparter – har siden været handlet flere gange.

EJERE AF “MARIASMINDE”:
1844-1857   Ole Nielsen
1857-1904   Lars Svendsen
1904-1922   Anton Christensen
1922-1932   Anna Sophie Kirstine Christensen (enke)
1932-1956   Julius Jensen
1956-1998   Eskild Marius Jørgensen
1998-1999   Lilly Jørgensen  (enke)
1999-2004   Hanne og Jens Wolter
2004-2005   Inge Eriksen og Peter Just Svendsen
2008-2014   Inge Eriksen
2008-2014   Nueva Danmark ApS v/Vilmantus Norsevicius
2014-           Jens Ole Lynggaard Petersen og Lis Walden
Rev. 19.03.2021