Kort om Borsholm

af Kjeld Damgaard

Udskiftningskort over Borsholm. Kortet viser med farver hvordan gårdene næsten fik en perfekt stjerneudskiftning. Resultatet var da også at kun én gård flyttede ud af landsbyen som følge af udskiftningen, nemlig Nørregaard, som flyttede til et areal tæt ved Saunte landsby.
Tegning af Lars Bjørn Madsen.

Borsholm er en større landsby i Tikøb Sogn øst for Klosterris Hegn og syd for Hornbæk. Landsbyen er den bedst bevarede i Helsingør Kommune. Nævnes første gang i 1178 i Esrom Klosters Brevbog under navnet Birgirsholm, hvor stedet betegnes som en hovedgård og landsby hørende under Esrom Kloster. Borgmesteren i Helsingør, Sander Lejel købte Borsholm i 1547 af Esrom Kloster. Skødet oplyser, at Borsholm da omfattede en hovedgård, 8 landbogårde og 2 gårdsædegårde.

Landsbyen bestod i 1681 af 9 gårde og inddelt i 4 vange. I 1774 af 9 gårde og 11 huse. Landsbyen udskiftet i 1783; 1 udflyttergård. Gårdene er Borsholmgaard, Svingelgaard (Svinggaard), Vestergaard (Skippergaard), Engegaard (Enggaard), Havegaard, Askerupgaard (også kaldt Askegaard, brændt 1930), Munkhøjgaard (tidligere Højgaard) og Nørregaard (udflyttet). På jorderne ligger Ertehøj og Munkehøj. Vesterbæk danner grænse til Holmegaarde og Stenstrup. Borsholm fik rytterskole i 1721. Brændt 1903 og en ny opført. Skolen nedlagt 1939 og bygningerne indrettet til Borsholm Forsamlingshus.

Stemningsbillede fra Borsholm – med gadekæret til venstre. Omkring 1912.