Boderne var oprindelig et midlertidigt bosted

af Kjeld Damgaard

Hellebæk Posthus lå faktisk ikke i Hellebæk, men i Boderne. Her er posthuset afbilledet i starten af 1900-tallet.

Boderne er opstået i middelalderen som et sommerfiskerleje. Det var nemlig ikke muligt i middelalderen at leve af fiskeri alene. Dels var både og redskaber ikke udviklede nok, dels var det for farligt – der var endnu risiko for at blive overfaldet af sørøvere og andre fremmede.
Af samme grund turde man ikke anlægge egentlige bygninger ved stranden, men nøjedes med i sommerhalvåret at bo i midlertidige små huse, såkaldte boder, ved stranden. I resten af året boede fiskerne i landsbyerne, der lå trukket ½-1½  km ind bag kysten, f.eks. Apperup eller Skibstrup. På den tid kunne man nemlig godt være både bonde og fisker.
I slutningen af middelalderen ændredes forholdene imidlertid som følge af indførslen af Øresundstolden. Den danske konge forpligtede sig nemlig til at stoppe overfald og sørøveri i Øresund – til gengæld for opkrævningen af tolden.

I 1582 ses Boderne nævnt første gang i de bevarede dokumenter. Nogen stor bebyggelse har det dog aldrig været. I 1771 nævnes således kun tre

Denne prægtige villa, Odinshøj som også lå i Boderne, er nu nedrevet. Villaen opførtes i 1917 af departementschef Viggo Aagesen.

familier i fiskerlejet, nemlig to fiskere og en skomager, der dog også en gang imellem fiskede.

Rev. 30.04.2021