Kristine Rasmussen, f. Thomsen

f. 29.04.1924 i Lyngs. Dim. 1946 fra Nr.Nissum sem. Ant. gift m. Hans Kristian Rasmussen, s.d. Fra 01.08.1946 vikar ved Hyllesholt skole. 01.08.1948 timelærer ved Hornbæk skole. 01.04.1949 lærer smstd. 01.04.1961 overlærer smstd. Pensioneret 31.07.1984.
(SFA 1947, SFA 1949, TKS 1956/57-1969/70, HKSA, HKS 1970/71-1979/80)