af Kjeld Damgaard

Kort fra 1993, som viser hele vejens længde. Den mørkerøde er anlagt i 1780’erne. Den lyserøde del anlagdes i perioden 1898-1915. Den orange del i 1967 og den gule del i 1972.

Den ældste del af Jernbane Allé – den nordligste – var oprindelig adgangsvej fra Mørdrupvejen og ned til den den ejendom, som hed Kalvehavehus – på det lokale sprog dog udtalt og skrevet “Kollehaugehus”. Ejendommen var et Mørdrup-husmandssted, som var opstået i forbindelse med landbrugsreformerne i slutningen af 1700-tallet. I 1896 overtog et konsortium ejendommen, som dog forinden var blevet beskåret kraftigt, fordi den nye Kystbane havde eksproprieret en stor del af jorden. Konsortiet blev ledet af den københavnske tømrermester Victor Mertins, som efter købet faktisk flyttede ind på det tidligere husmandssted – og straks om- og udbyggede stedet. I dag findes kun en lille del af ejendommen tilbage, nu med adressen Jernbane Allé 16 B.
Vejen, som førte ind til ejendommen, blev derfor i en årrække kaldt “Mertinsvej”, men det var ikke et officielt navn. Det var konsortiets idé, at udstykke de tilbageværende jorder, hvilket da også skete, men ikke så hastigt som oprindeligt ønsket.
Den oprindelige Mertinsvej blev nu forlænget til syd for Stokholmsvej. De første huse, der blev bygget var tæt ved Stokholmsvej på arealet mellem Jernbane Allé og Kystbanen.
Navnet Jernbane Allé dukker første gang op i 1917, hvor det nævnes i KTAS’ telefonbog. Hvem der har navngivet vejen er ikke kendt – måske er det Victor Mertins som jo havde interesse i at hans udstykning blev så attraktiv som muligt og som derfor fandt på et velklingende navn.
I 1962 besluttede Tikøb Sogneråd, at overtage den del af Jernbane Allé som kaldtes “Jernbane Allés forlængelse”. Den havde indtil da været privat fællesvej I samme anledning blev vejen istandsat og det blev besluttet at videreføre den til Lille Bakkegaardsvej længere mod syd. Imidlertid skete der ikke noget i sagen før end i 1966, da sognerådet endeligt bevilgede penge til forlængelsen. Forlængelsen blev en realitet året efter.
Den sydligste del af vejen blev imidlertid først anlagt i 1972-73, da Hornbækvej var færdiganlagt på strækningen fra Kystbanen til Strandvejen. Derved blev det muligt at køre fra Mørdrupvej i nord til Hornbækvej i syd. Vejen kom dermed til at indgå som en vigtig forbindelsesvej i Espergærde-områdets vejnet – foruden at være almindelig boligvej.

Foto fra 1984, da der ved vejens krydsning med Stokholmsvej anlagdes indsnævringer og bump. (Foto: H. Gullaksen)

En del af Jernbane Allé fotograferet i 1949. Til venstre den del af Kalvehavehus, som Victor Mertins byggede.
Til højre udmundingen af Lindevej.

Rev. 09.03.2021