Håndkoloreret tegning af Hellebækgaards hovedbygning – antagelig fra midten af 1800-tallet.

 

Rev. 26.02.2021