af Kjeld Damgaard

Karl Olsens smedeværksted fotograferet i 1952. Herfra blev også solgt cykler.

Igennem århundreder har der været smedje i landsbyen Saunte. Vi kan ganske vist ikke sætte navn på alle smedene og vi kan heller ikke sætte nøjagtig af på et kort hvor de har ligget. Men da en smedje var den absolut vigtigste håndværker i en landsby – en håndværker, der ofte kunne lidt af hvert, så er der ingen tvivl om eksistensen af en sådan.
I 1771 omtales således Johan Reinholdt, som værende en tidligere løbssmed fra Kronborg Geværfabrik. Han havde tilsyneladende dengang slået sig ned i Saunte og agtede at arbejde dér som “smed på landet”. I 1787 ses den 33-årige Niels Hansen og den 40-årige Ole Poulsen som smede i Saunte. Og fra 1823 ses atter en smed Niels Hansen i Saunte. Han overtog et lejet areal fra Smederupgaard – et areal, som hans fader tidligere havde lejet. Stedet var nuværende Nørregaardsvej 12.
Denne smedje ophørte antagelig omkring 1857, da den blev solgt til en husmand i Stenstrup. Om smeden i 1860, den svenskfødte Magnus Nielsen vides ikke hvor han havde sit værksted. Måske var det i den ejendom, som nu har adressen Saunte Bygade 22. I alt fald ses 10 år senere en smed Mathias Christian Petersen. Han drev i alt fald sit værksted fra denne adresse. Han var født omkring 1820, men døde omkring 1875. Enken lod herefter smedjen drive af den unge smed Jens Mortensen. Han efterfulgtes muligvis af en smed Andersen.

Smedemester Ole R. Olsen, Saunte.

Smedemester og sognerådsformand, Karl V. Olsen, Saunte.

Først i 1886 ses en ny smed. Han hed Christian Bentzen og var efter Ruth Jensens oplysninger, den smed, der byggede smedje på Saunte Bygade 22. Han efterfulgtes af smed Ole Olsen i 1905. Det var ham, der i 1923 flyttede smedjen over på den anden side af bygaden – og byggede en ny smedje på nuværende adresse Smedevænget 4. Han havde forinden også bygget et nyt stuehus på Saunte Bygade 22 – det var sket i 1913.
Smed Ole Rasmus Olsen (1872-1942) var søn af smed i Horserød, Lars Olsen og hustru Karoline f. Jensen. Ole Olsen blev i 1905 gift med Sidse Kathrine Sørensen (1876-1962). Ole Olsen havde en del tillidshverv, bl.a. blev han sprøjtefører på Saunte Sprøjte i 1909. Fra 1913 var han formand for Tikøb Landsogns Sygekasse og i en lang årrække var han medlem af Nævningetinget.
Katrine og Ole Olsen fik to børn: Ellen (1907-88) og Karl Valdemar (1911-79). Karl Olsen var uddannet smed og overtog i 1942 – efter faderens død – smedjen i Saunte. Han drev smedjen indtil 1962, da han p.g.a. af sit sognerådsarbejde fik en kompagnon i forretningen. Karl Olsen blev valgt til Tikøb Sogneråd i 1950 og blev efter valget i 1954 valgt til sognerådsformand – en post han beholdt helt frem til kommunesammenlægningen i 1970. Han valgtes også til Helsingør Byråd, hvor han blev viceborgmester. I 1974 genopstillede han ikke til byrådet, men fortsatte i diverse bestyrelser endnu nogle år. Karl Olsen var bl.a. medlem af bestyrelsen for Hornbækbanen. Det var ikke mindst Karl Olsen, der var drivkraften bag den store udvikling der skete i Tikøb Kommune specielt i 1960’erne. ”Hver dag en ny åbning, indvielse eller rejsegilde” – lyder en beskrivelse fra den tid, Karl Olsen var gift med Kirsten f. Holm Petersen (f. 1918). Kirsten Olsen er født på Tranagergaard i Skibstrup.
Kirsten og Karl Olsen fik to børn: Birgitte (f. 1943) gift med Ernst Emil Eriksen (kaldet Miller) og Karen (f. 1947) gift med installatør Jørgen Ahrendt Jensen, Hornbæk.
I 1962 indgik Karl Olsen interessentskab med Finn Petersen, der i 1977 overtog hele smedevirksomheden. Og i 1982 købte Finn Petersen også selve værkstedet af enken, Kirsten Olsen.


Rev. 20.03.2021