af Kjeld Damgaard

Tyskergaarden fotograferet i 1915…

Gården blev opført i 1897-98 efter at den gamle gård, som lå noget østligere, var totalt nedbrændt i 1897. Gården tog dog sit gamle navn med sig – idet det dog skal bemærkes, at den helt oprindeligt blev kaldt “Karfoffelgaarden”. Men lokalbefolkningen kaldte hurtigt ejendommen for Tyskergaarden – det var jo tyske indvandrere, som boede her.
Efter genopførelsen blev ejendommen drevet som almindeligt landbrug. En senere ejer, Jørgen Nielsen, forsøgte at ændre navnet til Reerstrupgaard, men glemte efter alt at dømme, at få kgl. bevilling til navneskiftet. I alt fald optræder det gamle navne, Tyskergaarden, fortsat på kortene over området.

Lokalbefolkningen fortsatte da også med at kalde gården for Tyskergaarden. Kun da Jørgen Nielsens hustru,

… og i februar 2011.

Agnete Nielsen i årene 1995-2000 drev en større produktion og salg af krydderier, urter m.v., blev stedet også kendt under navnet “Krydderiget”.

Ejeren fra 1999 var Søren Leth Truelsen, som dog boede på Sydergaarden i Søholm. Han havde derfor udlejet gårdens bygninger til forskellige formål. Bl.a. har musikeren Jan Glæsel i en periode drevet grill-kurser fra ejendommen. Landbrugsdriften er nu nedlagt og jorderne bortforpagtet.

I december 2020 blev ejendommen solgt af Søren Leth Truelsen til et par indenfor byggebranchen fra Harreshøj, som ikke ønsker deres navne offentliggjort.

 

Rev. 16.03.2021