Fru  ? Andersen

Uexam. pogeskolelærerinde i Aalsgaard. Skolen var antagelig i drift før 1862, men i alle fald frem til 1864.
(ML 1976)