Hasselgaard – en gammel slægtsgård

af Kjeld Damgaard

Hasselgaarden fotograferet omkring 1950 medens der endnu var landbrugsmæssig drift.

Gården var indtil 1978 en gammel slægtsgård. I al fald siden 1754 havde samme familie været fæstere eller selvejere. Det var Ingrid Mortensen, som i 1978 solgte gården efter at der i 1960’erne var blevet udstykket et stort antal parcelhuse på de nye veje Piletoften, Rønnevænget, Elmebakken, Hasselhøj og Kernevænget. I perioden 1964-78 ved gården desuden hjemsted for Rørtang Cementvarefabrik. Gården er nu indrettet til privat beboelse samt en mindre forretning.

Rev. 17.03.2021