Skovparkens bebyggelseshistorie

Den ene af Skovparkens karréer fotograferet i december 1953 – set fra øst.

af Kjeld Damgaard

Da den unge kontorchef Knud Thomsen blev ansat i Tikøb Kommune i 1946 spurgte han om hvor han kunne finde en lejlighed. Det kunne man ikke svare ham på og måske var det allerede da at Thomsen fik den idé at der måtte skabes muligheder for unge og tilflyttere til at kunne finde en bolig, der var billigere end at skulle købe et hus.

Men det var to unge arkitekter, som fik sat skub i projektet. Arkitekt Niels J. Holm havde på dette tidspunkt et lille sommerhus på Fredensvej og længere ned ad vejen kunne han se at en gammel tømmerplads var til salg. Han havde en gammel studiekammerat, Hans Frederiksen, som ofte kom på Fredensvej også  – så de gik sammen ned til Tikøb Kommunes administrationsbygning. Her talte de med Knud Thomsen, som opfordrede dem til at danne en andelsboligforening.

Og det skete så ved et møde på Skotterup Kro i juni 1947 – her dannedes Tikøb Kommunes Andelsboligforening (senere ændret til Espergærde Andelsboligforening). De to unge arkitekter, som for øvrigt begge var tilknyttet Kay Fiskers tegnestue, dannede senere arkitektfirmaet Holm & Frederiksen og det var dem, der stod for byggeriet, som startede i 1950 og stod færdigt i 1951.

Skovparken fotograferet i 2002.


Foruden Holm & Frederiksen var også landskabsarkitekten Sven Hansen tilknyttet projektet. Desuden hyredes en ung arkitektstuderende, Max Brüel – han dannede selv senere arkitektfirma med bl.a. Henning Larsen.

Og bebyggelsesformen blev, som man kan se karakteriseret ved en åben karrébebyggelse – i alt 6 boligblokke med hhv. 2½, 3 og 4 etager – tilpasset det ret skrånende terræn.

Typisk for den tid var, at man også indarbejdede nogle butikker (dengang købmand, slagter og grønthandler). Man ser dem som en fremskudt facade i stueplan. Foran etableredes et lille torv. med klinker (de originale ligger der endnu) og lindetræer.

I alt rummer bebyggelsen 69 boliger, 11 enkeltværelser og 4 erhvervslejemål.


Rev. 12.03.2021