Frk. Lemb

Lærerinde ved Borsholm Jomfruskole ca 1883-84.
(JJ 1971)