af Kjeld Damgaard

Gurre Købmandshandels lille Ford lastvogn (model 1924) ses her i slutningen af 1920’erne på Torvet i Helsingør. Ved rattet ses Købmand Lindströms søn, Anker Lindström, der var medhjælper i forretningen.

 
Gurrevej 362, matr. nr, 3 g, Gurre, rummede købmandshandel fra 1922 til 1980.
I Gurre opstod den første købmandsforretning i 1922. Forretningen hed “Gurre Købmands- og Foderstofforretning” og var drevet af købmand Oscar Vilhelm Lindström (f. 1862) og hans hustru Mathilde f. Nylander (f. 1866). På trods af sit navn var Oscar Lindström født i København (hvor han havde arbejdet som maskinist), hvorimod hustruen Mathilde var født i Halmstad i Halland. Til hjælp i forretningen havde de sønnen Anker (f. 1906). I 1928 døde Oscar Lindström imidlertid, men enken og sønnen drev derefter forretningen videre i et par år.
Købmandshandlen var indrettet i det allerede eksisterende hus på hjørnet af det, vi nu kender som Gurre Korsvej – senere med adressen Gurrevej 362. Her var trafikken ved at blive en betydende faktor – og det var derfor et bedre sted end i selve landsbyen.
I 1931 overtog Ernst Johansen Jensen (f. 1893) Gurre Købmandshandel sammen med hustruen Oda Betty Vilhelmine Jensen (f. 1892). Han arbejdede dog også som håndværker og malersvend, så i praksis var det hustruen, der passede butikken.
i 1946 overtog Aage Wahlstrøm (1913-82) butikken. Han var oprindelig i lære som skibsbygger på Helsingør Skibsværft,

Gurre Købmandshandel blev i 1957 fotograferet fra luften. Billedet var oprindelig i sort/hvid, men er senere farvelagt.

men arbejdede senere som kolonialist. Han kom ud af en oprindelig svensk slægt, der dog havde boet i Gurre og omegn i flere generationer. Sammen med hustruen Ruth (f. 1918), der tidligere havde arbejdet som bogholderske på Hollandske Mølle, drev de herefter købmandshandlen helt frem til 1980 – to år før Aage Wahlstrøms død i 1982.

Efter butikkens lukning overtog firmaet “Rytterhuset” i Farum ejendommen, som nu rummede to parceller – hhv. 3 g Gurre og 3 cæ Gurre. Sidstnævnte parcel er der, hvor købmandshandlen lå. Den gamle ejendom blev herefter nedrevet og to nye huse opført på de ovennævnte parceller.
Rev. 24.02.2021

Her på hjørnet af Gurrevej og nuværende Ørsholtvej (dengang Hellebækvej) lå forretningen. På grund af at forretningen solgte en del øl til forbipasserende, blev forretningen også kaldt “det våde hjørne”.

Ruth Wahlstrøm er her fotograferet på forretningens trappe i juni 1975
(Foto: Anne Sophie Rubæk)