af Kjeld Damgaard

Ourøhus fotograferet i 30’erne, da stedet var hed “Espergærde Afholdshotel”.Ourøhus ligger på Mørdrupvej 37 (indtil 1961: Stationsvej 27) i Espergærde. Navnet henviser naturligvis til øen Orø i Isefjorden ved Holbæk, hvorfra ejeren fra 1900, fhv. landmand Otto Petersen (f. 1846), stammede. Huset er opført 1896 og var det ene af fire huse på stribe langs Mørdrupvejen, om hvilke historien går, at de ikke straks kunne sælges – de var en slags spekulationshuse. Alle fire var opført af malermester Valdemar Schmidt, som dog ikke lod sig afskrække. Han opførte i årene efter yderligere en stribe huse i nabolaget. Otto Petersen boede i Ourøhus sammen med hustruen Jutta og en adoptivdatter, Ingeborg. Imidlertid har familien også lejet ud til landliggere.

Om Ourøhus kan i øvrigt fortælles, at ejendommen i 1920’erne blev ændret til en afholdsrestaurant, kaldet “Espergærde Afholdshotel”. Den daværende ejer Frants Sørensen forsøgte utallige gange at få spiritusbevilling, men uden held. Først en efterfølgende ejer, Kaj Olsen, fik i 1944 en bevilling med ret til at udskænke spiritus. Kaj Olsen ændrede derfor navnet til “Skovkroen” – ejendommen lå jo lige overfor Egebæksvang Skov. Skovkroen eksisterede derefter med forskellige ejere og forpagtere – og med mange forskellige tiltag (madsted, diskotek, krostue o.s.v.) frem til 1986, da den endelig lukkede efter en brand. Ejendommen blev derpå ombygget til to ejerlejligheder.

Rev. 23.02.2021

Nu er huset indrettet til to ejerlejligheder – og ser sådan ud – set fra syd.

Navnet “Ourøhus” blev hurtigt glemt – især efter at navnet “Skovkroen” blev et kendt forlystelsessted i Espergærde. Her ses kroen i 1978.