Af Kjeld Damgaard

Den ældste del af ejendommen fra 1838 er her fotograferet i 1989.

Den daværende ejer af Busserupgaard i Mørdrup skrev i juli 1838 under på en lejekontrakt, som gav stenhugger Jens Christian Knudsen tilladelse til i 99 år at benytte et areal ved Kongevejen.
Den årlige leje var 8 rigsdaler, hvilket svarede omtrent til en arbejdsmands løn i tre uger. Knudsen forpligtede sig til selv at lade bygge et hus på grunden. Dog stod det også i aftalen, at både enke og evt. børn kunne overtage ejendommen efter hans død.
Det var da også enken Maren Marie Jensen, der overtog, og som lod udarbejde en fremlejekontrakt til Bendt Jensen – den nye lejer af ejendommen. Også den efterfølgende lejer, Niels Jørgensen fik en fremlejekontrakt: Niels Jørgensen ejede i forvejen ejendommen ”Nykro” (Kongevejen 345).  Det skete i 1872, men allerede to år efter fik samme Niels Jørgensen skøde på således, at han blev selvejer af ejendommen. Det var den daværende ejer af Busserupgaard, der afhændede ejendommen for 351 rigsdaler, og dermed annullerede den gamle lejekontrakt. Det svarede ca. til 1½ års løn for en faglært arbejder.
Men hvorfor erhvervede Niels Jørgensen en ejendom mere end den han allerede havde nogle få hundrede meter derfra? På det tidspunkt havde han en datter og fire sønner, men om det var for at sikre deres fremtid, så må man sige, at han var tidligt ude, for børnene var mellem 9 og 1 år.
Men ikke desto mindre var det en af sønnerne, Peter Christian Jørgensen (f. 1868), der sammen med sin hustru Marie Franziscka f. Larsen (f. 1876) overtog ejendommen.
I 1977 udskiltes det oprindelige hus (d.v.s. nr 299A) i en selvstændig ejendom. Denne ejendom har siden 1996 tilhørt Tenna Jørgensen, en datter af Henning Jørgensen. Den nyere del af ejendommen fik herefter adressen Kongevejen 299C – se denne.

Rev. 09.03.2021