af Kjeld Damgaard

“Pomona” er her fotograferet i 1959.

Egentlig var denne parcel udlagt til et husmandssted allerede i forbindelse med udskiftningen i 1791. Men den kom til at hører under ”Nykro” helt frem til 1864. Ifølge BBR blev stedet bygget i 1887, men på kortet fra 1898 er stedet ubebygget. Derimod ses stuehuset først forsikret i 1904 og sidelængen i 1907, så det er sandsynligvis de korrekte opførelsesår.
Ejendommen fik navnet ”Pomona”, der er den romerske gudinde for frugtbarhed især hvad angår beskyttelse af træernes frugter. Ordet kommer af det latinske ”pomo”, der betyder frugt. Og navnet var ikke en tilfældighed. For her på parcellen blev der intensivt dyrket frugt igennem en lang årrække.
Den første ejer (fra 1864 til 1900) var Peder Pedersen, hvorefter sønnen Christian Pedersen overtog. Indtil 1911 havde ejeren kaldt sig parcellist, men det år overtog gartner Frederik Larsen (gift med Laura Larsen) fra Høje Sandbjerg stedet – og med ham også gartnerhvervet. Da Hans Peter Petersen købte Pomona i 1944 blev det især frugtavlen, der var i højsædet. Da han døde i 1981 overtog enken Anna Kirstine Petersen, der døde i 2008. Sønnen Peter Birk Petersen solgte i 2013 til de daværende lejere og nuværende ejere Kirstine Lundøe Gyldholm og Martin Borg Smidt.

”Pomona” fotograferet i 1989, medens gartneriet stadig prægede stedet

Rev. 10.03.2021