Hellebæk-Aalsgaard området var privatejet gods – i modsætning til det meste af det øvrige Nordsjælland. Som følge af dette var skolerne i Hellebæk privatejet indtil 1876.


I 1840’erne hed skoleholderen ved Hellebæk Skole, Erik Olsen og han havde som enelærer ikke færre end 180 børn at tage vare på. Det medførte at Tikøb Sogneråd besluttede at oprette en skole i Aalsgaard – efter at sagen var blevet forhandlet med Det Schimmelmannske Fideikommis som jo endnu var ejer af Hellebæk Skole. Efter at Aalsgaard Skole var indviet i 1847 blev børnetallet på Hellebæk reduceret, selvom skoledistriktet egentlig var det samme. Det skyldtes at Aalsgaard Skole tog sig af alle børn under 12 år i Hellebæks skoledistrikt.

Skolen eksisterede imidlertid kun frem til 1876, da den offentligt ejede nye Hellebæk Skole blev indviet. Herefter blev alle børn, store som små, samlet på én skole.

Rev. 11.04.2021