Peter Larsen

Ansat ved TKS 01.08.1967 som aspirant ved Mørdrupskolen. Ses ej i flg. skoleaar.
(TKS 1967/68)