Erik Sallerup

Skiltet, der reklamerede for Erik Sallerups anlægsgartnervirksomhed.


af Kjeld Damgaard

Villaen er opført i 1922 af anlægsgartner Erik Sallerup. Hvem der tegnede huset og opførte det, kan ikke afklares. Huset er siden udvidet ad flere omgange, bl.a. i 1941 og i 1959. På den tid var arkitekten Vagn Kieler fra Hellebæk. I 1977 udvidedes tagetagen og senere er der opsat en større tagkvist. En dobbelt carport er opført i 2005.

Anlægsgartner Erik Sallerup (f. 1896 i USA, d. 1966) var gift med Gudrun Vilhelmine f. Andersen (f. 1893). Han drev sin anlægsgartnervirksomhed i Snekkersten allerede fra 1919 – to år efter at han var indvandret fra USA. Året efter blev han i øvrigt brandmand ved Skotterup Sprøjte.

Som næsten alle andre husejere langs Øresundskysten lejede også Erik Sallerup villaen ud i sommermånederne – og flyttede selv ud i udhuset. Gennem flere år lejede Sallerup således ud til familien Rosenbaum. Faderen hed Bernhard Rosenbaum (1847-1932), moderen Frederikke f. Lichtinger. Med sig havde de en ung mand, deres søn, ved navn Børge. Han blev senere verdenskendt under navnet Victor Borge. Børge kom således hver sommer til Snekkersten, indtil 1932 hvor faderen døde netop under sommeropholdet på Math.Bruuns Vej. Sallerup solgte huset i 1938 og flyttede til Mathild Bruuns Vej – og senere til Strandvejen i Skotterup.

Villa “Højbo” fotograferet omkring 1939, inden huset blev udvidet i 1941. Parret til højre er Gerda og Skjold Lund.

Ny ejer var billedskærer Skjold Svend Aage Lund. Skjold Lund havde lært billedskærerkunsten hos billedskærer Ernst Kuniss i Helsingør. Han arbejdede mest med restaureringsarbejder og blev derfor ansat ved Nationalmuseet som konservator. Her restaurerede han mange altertavler, kirkeudsmykninger m.v. – og bl.a. restaurerede han den nuværende Kristus figur i Egebæksvang Kirke, således at den kunne genopsættes. Blandt sine selvstændige arbejder kan nævnes, at han bl.a. for Tikøb Kommune lavede det våbenskjold, der endnu pryder facaden på Teknisk Forvaltning i Espergærde. Ovenfor ses t.v. en af hans pigefigurer, som han lavede flere af, og t.h. et arbejde for Nationalmuseet. Han tildeltes bl.a. Dronning Ingrids Legat, der gjorde det muligt for ham at foretage flere studierejser.

Sønnen, Søren Lund overtog villaen i 1979 efter faderens død. I 1996 købte Jeanett og Lars Kaufmann Hansen ejendommen.

EJERE AF EJENDOMMEN:
1919-1938   anlægsgartner Erik Sallerup
1938-1979   billedskærer Skjold Svend Aage Lund
1979-1996   Søren Lund (søn)
1996-           Jeanett Hansen + Lars Kaufmann Hansen

Frederikke Rosenbaum f. Lichtinger var mor til Victor Borge.

Den unge Børge Rosenbaum var en flittig gæst på Mathilde Bruuns Vej i Snekkersten, når forældrene lå på landet her.

Bernhard Rosenbaum (1847-1932) og Frederikke f. Lichtinger var far til Børge Rosenbaum, der senere blev kendt under navnet Victor Borge.

Villa “Højbo” fotograferet i slutningen af 1940’erne – efter en udvidelse af ejendommen.

Tre interiørfotos fra Villa Højbo i 1950’erne – medens ejerne var Gerda og Skjold Lund.

Foto af ejendommen fotograferet i juni 2007.

Gerda og Skjold Lund fotograferet i haven til Højbo.

Billedskærer og konservator Skjold Svend Aage Lund.

 

Rev. 31.03.2021