af Kjeld Damgaard

Ejendommen set fra luften i 1989.


I 1842  udlejede ejeren af Lergaarden denne parcel i  99 år, men ejendommen blev  udstykket fra Lergaarden allerede i 1864 og  solgt som en selvstændig ejendom. Tilliggendet er på 10 tdr.ld. Et mindre stuehus og udbygninger var bygget med lerstampede vægge. Ejendommen blev drevet som et mindre landbrug og havde en medhjælper, men kun nogle få kreaturer, en enkelt hest og en gris. Søren Westergaard drev den sammen med Holmegaard i en årrække. Hans Christensen udlagde markerne til hindbær og jordbær. Senere beplantede K.W. Jacobsen jordene med frugttræer. Aksel Jensen gravede grus på ejendommen, hvorfra han lagde en del jord til Sanderødgaard.

Ejere:
1842-1864 Ole Larsen
1864-1877 Maren Kirstine Frederiksdatter (enke)
1877-1917 Hans Olsen (søn)
1917-1945 Ole Olsen (søn)
1945-1946 Haagen Vindahl  Andersen
1946-1956 Søren Westergaard Christensen
1956-1966 Hans Christensen
1966-1980 plantageejer K.W. Jacobsen
1980-1980 Jørgen Jensen og Arne Munk Johansen
1980-1986 Annelise Pedersen og Tonni Rasmussen
1986-2004 T.R. Entreprenørkørsel Helsingør ApS

2004-         Tonni Meyer Rasmussen

Rev. 28.02.2021