Henrich Friderich Volckersen

Søn af Frederik Volckersen. Ses som degn i Uldrum i 1774 og 1782. G. 2. g. med Gertrud Marie Olufsdatter. Skoleholder i Tikøb. Død i sit embede ca 1. maj 1785.
(NS 1960, ”Kirkebog for Tikøb sogn”, MyHeritage)