Christian Hansen

f. 26.09.1834 i Gurre, som søn af lærer i Gurre Hans Hendrik Hansen, og hustru Lorentze Claudine Susanne Clausen. Gift i Helsingør 06.04.1958 med Julie Sofie Elisabeth Steen, f. i Fredensborg 16.12.1833, som datter af købmand Peter Steen og Louise Drachmann. Dim. Jonstrup sem 1855. 01.07.1855 hjælpelærer og 27.06.1857 lærer ved Borger- og Friskolen i Helsingør. 06.03.1862 lærer i Havreholm. 15.10.1871 lærer og kirkesanger i Tikøb. Pensioneret 1906, og tog bopæl i Skævinge. Død primo jan. 1912.
(HFP 1958, ”Folkeskolen” 1911/93, AP 1884, STFH 1944, HM&AP 1877, AP 1897, ”Embedsbog for Havreholm Skole” TKHS, Nordsjællands Socialdemokrat 10.01.1912)