af Kjeld Damgaard

Kort efter Jens Fiskers overtagelse af huset i 1977, blev dette billedet taget. Hele ejendommen var på det tidspunkt meget misligholdt efter at den forreige ejer havde udlejet ejendommen i form af værelsesudlejning.

Villaen hed ikke fra starten “Folmerhus”. Først fra 1910, hvor impressario Folmer Hansen – oprindelig operasanger – købte ejendommen, blev navnet på huset det nuværende.

 

I ejendommens oprindelige garage- og staldbygning – kaldet “Humlehuset” – boede i peioden 1965-67 forfatteren Sigfred Pedersen (1903-67). Han var egentlig uddannet cand.polit., men slog sig på forfatterskabet. Udgav bl.a. “Ny og sørgelige viser”, “Thyra Danebod” og ikke mindst “Katinka, Katinka”. Efter et par forliste ægteskaber boede han her de sidste år af sit liv.

Hovedhuset “Folmerhus” , opført omkring 1897, men først kaldt “Folmerhus” fra 1910. Det blev opkaldt efter den daværende ejer Folmer Hansen. Han var impressario, oprindelig operasanger, drev forskellige underholdningssteder i København, bl.a. noget der hed “Vinterpaladset” på H. C. Andersens Boulevard ved Tivoli (Victor Skaarup, Liva Weel). I 1898 havde han forsøgt sig med at købe det gamle forlystelsessted “National” i København – og nyindrettede stedet til “La Scala” – det blev ingen succes – men stedet har dog eksisteret frem til nedrivningen i 2012 – og som bekendt med samme navn “Scala”. Folmer Hansen var i øvrigt bror til Valdemar Hansen i Espergærde, hvis søn hed Bjørn og datter Karen – de drev Espergærde Biograf fra start til slut.

I haven ved villa “Folmerhus” ses et sjældent træ i Danmark – et ægte tulipantræ. Det er altså ikke en magnolia, som af mange også kaldes et tulipantræ. Dette har ganske andre blade og også en

anden blomst og ikke mindst en anderledes frugt.  Arten hedder Liriodendron tulipefera og kommer oprindelig fra den østlige

Nordamerika, hvor den anvendes til bygningstømmer og finér. I Europa

Således tog den oprindelige stald- og vognportsbygning sig ud i juli 2005. Den var oprindelig indrettet til tre heste, en vogn samt et karlekammer i underetagen. På 1. salen var der indrettet to gæsteværelser og et foderloft.

 

Foto fra marts 2005 – set fra stien, der løber øst for ejendommen. Det store træ er et ægte tulipantræ (ikke at forveksle med en magnolia) – en sjældenhd i Danmark i denne størrelse.

udelukkende plantet som prydtræ –

kan blive 25-30 meter høj.

Efter Folmer Hansens to børn havde solgt ejendommen i 1930 overtog inspektør Claus Clausen ejendommen – han var ansat ved DSB – og havde efter sigende et stort modeltog kørende rundt i haven. Især signalanlægget var specielt – idet det var en komplet efterligning af DSB’s daværende signalanlæg.

Ejendommen havde oprindelig adresse på den gamle Rørtangvej – og havde dengang nr 55. Ejerlavet var orpindelig under Dalsborg, men p.g.a. nogle matrikelgrænseændringer i 1978 blev arealet overført til Borupgaard, og har derfor nu matrikelnummer nr. 4, Borupgaard. I 1972 ændredes også postadressen, så den nu er Løntoften nr 9 for “Folmerhus” vedkommende, medens “Humlehuset” har fået adressen Løntoften 15 A.

Den mest berømte beboer af ejendommen efter udstykningen i 1956 var utivlvsomt forfatteren og sangskribenten Sigfred Pedersen (1903-67). Efter et par forliste ægteskaber, bede Sigfred Pedersen de sidste par år af sit liv her på Rørtangvej. Foto 1962.

Rev. 22.02.2021