af Kjeld Damgaard

Andreas og Knud Nielsens gartneri ses her på et luftfoto fra 1952. Bemærk vejen til højre i billedet – det er Gartnervænget, der oprindeligt passerede Hornbækbanen i en niveauoverkørsel, men som nu er lukket syd for banen – dog findes fortsat en gangsti over banen det pågældende sted. Det store areal syd for banen hørte jo også til gartneriet og hermed har vi jo så også forklaringen på vejnavnet “Gartnervænget”.

I 1918 udstykkedes et areal på Horneby Sand. Arealet havde oprindeligt hørt til Ringgaarden i Horneby. Her etablerede gartner Andreas Nielsen sig og opbyggede i de følgende år et handelsgartneri. I 1917 tilkøbtes yderligere et areal og virksomheden blev nu drevet under navnet “Andreas Nielsens gartneri”. Andreas Nielsen leverede til engros-salg, men solgte også til private direkte fra drivhuset.
Sønnen Knud Nielsen fik i 1950 halvdelen gartneriet i gave af sin fader. De to ejere fortsatte driften frem til 1959, da Knud Nielsen overtog hele driften. I 1964 etableredes et såkaldt blokhus som sommerforretning ud imod Strandvejen. Fra  1970’erne blev gartneriet drevet af overgartner Johan Roth, men ejendommen ejedes fortsat af Knud Nielsen. Gartneriet blev nu drevet af Roth under navnet “Kildekrogens Havecenter” frem til 1988-89, da også den del af ejendommen, der lå nord for Strandvejen, blev udstykket til byggeri af to luksussommerhuse. Et oprindeligt beboelseshus tilhørende gartneriet blev liggende som den eneste del af “Det gamle Gartneri”, som det også blev kaldt.
 
Rev. 28.02.2021