Af Kjeld Damgaard

Ejendommen fotograferet fra luften i 1949. Vejen hed dengang Hellebækvej – nu er navnet Ørsholtvej.

 

Ejendommen blev udstykket den 18. september 1923 fra de jorder, der oprindeligt tilhørte Slotsgaarden i Gurre. Jorderne fra denne gård og de øvrige gårde var imidlertid i tidens løb blevet købt op af hhv. Ørsholt og Gurrehus, men disse jorder var efter bestemmelserne i loven om statshusmandsbrug blevet overtaget af ”Foreningen til Opkøb og Udstykning af Landejendomme i Sjællands Stift mv”. Det var denne forening, der i 1924 solgte matrikel nr. 3 s, Gurre.
Adresse indtil 1980: Hellebækvej 281, Gurre, 3490 Kvistgaard.

Ejerne herefter:
1924-1973  Emil Johan Vilhelm Hartelius
1973-1973  Ellemine Hartelius
1973-1977  Erik Prior
1977-1984  Lotte og Hans Peter Dalsgaard Sørensen
1984-1988  W. Wiggers og Aksel Sørensen
1988-2019  Svend Erik Eilertsen
2019-            Berit og Mikkel Posselt

 

Stalden stod endnu uforandret i 2018

Glimt fra gårdspladsen, 2018.

Rev. 04.04.2021