Mathias Christian Boisen

f. 19.04.1905. Lærer ved Rørbæk Skole i Sakskøbing Landsogn til 01.11.1948. Derefter overlærer ved Hornbæk Skole. 01.06.1951 udnævnt til skoleinspektør ved Svaneke Kommunes Skolevæsen. Afskediget p.g.a. svagelighed 1954 eller 1955.

 

(SFA 1949, HKRA, Skrivelse af 19.08.1998 fra Nexø Kommune)