af Kjeld Damgaard

Blommeaas, der egentlig er opkaldt efter “Kornblomst-marken”, er her fotograferet i 1957 fra sydøst.

 Med navnet ”Blommeaas” tror man jo umiddelbart, at det har med en blomme at gøre.

Navnets efterled: en ”ås” er et gammelt navn for et jordstykke i landsbyernes gamle, oprindelige vange (=marker). Men forleddets betydning må vi et godt stykke tilbage i tiden for at afkode.
I 1794 blev gårdene i Lille Esbønderup solgt til selveje. I den forbindelse fik gårdene navne og denne gård blev som nævnt kaldt ”Blomme Aas”. Imidlertid var der oprindeligt ikke en ås med det navn. I matriklen fra 1681 finder vi svaret. I den vang, der kaldtes Kirkevangen var der nemlig en ås med navnet Blaamandsaas. Med tiden er ordet blåmandsås blevet forvansket til blommeås – prøv blot at sige blåmandsås hurtigt nogle gange efter hinanden!
Og så kommer spørgsmålet: Hvad er en blåmand? Jo, på ældre dansk var det såmænd betegnelsen for en ganske almindelig kornblomst.

Gården Blommeaas var i samme families eje i al fald fra 1863 frem til 1984, da Georg Peter Eriksen afhændede gården til Erik Jeppesen. Nuværende ejer – siden 1985 – er Søren Pedersen.

Fæstere:

-1681-           Anders Bendtzen
-1764            Ole Olsen
1764-1771-   Christopher Christensen

Gården fotograferet i sommeren 1989.

-1789           Jacob Nielsen
1789-1794   Anders Jensen


Ejere:
1794-1813   Anders Jensen (og enken Ingeborg Larsdatter)
1913-1863   Anders Rasmussen
1863-1905  Anders Andersen
1905-1955   Jens Peder Andersen
1955-1959   Ane Marie Eriksen
1959-1978   Svend Ove Eriksen
1978-1985   Georg Peter Eriksen
1985-           Søren Pedersen
Rev. 05.03.2021