Jens Th Mortensen

f. 06.12.1868 i Vejle, som søn af J.A.Mortensen. Dim. fra Jelling sem.1887. Fra 01.11.1892 andenlærer ved Nyrup skole. Sygemeldt  fra 31.08.1896. Død i Vejle 27.01.1897.
(Min.f.Kirke og Undervisningsv.: ”Protokol for … Skolelærerexamen 1887-89” i RA, Frederiksborg Amts Skoleraadsforhandlinger 1890/91-1908/09, Tikøb Komm.: ”Journal for Tikøb Sogns Skolevæsen 1891-1924” i HBM,  SS 1894-96, AP 1897, KMK 1916,  SF 1940, Sofus Franck: ”Fra gamle Dage”, utrykt manuskript ca 1942, STFH 1944,  KD 1989)