af Kjeld Damgaard

Ringgaardens gårdsplads med familie og ansatte m.v. i 1890’erne.


Ringgaarden var i samme families eje fra helt tilbage i 1700-tallets midte – måske endda før. I 1795 fik Niels Bendsen således skøde på gården, og derefter fulgte generation på generation indtil Knud Pedersen i 1960 solgte jorden til udstykning til sommerhusgrunde. Han og hustruen Jenny f. Frisk blev dog boende på gården frem til deres død i hhv. 1968 og 1979.
I 1981  overtog murermester Oluf Pedersen fra Hornbæk gårdens bygninger, som derefter blev ombygget og indrettet til 12 ejerlejligheder.
 

Ringgaardens gårdsplads med familie og ansatte m.v. i 1890’erne.