af Kjeld Damgaard

Anders Pedersen var ejer af Havegaard i perioden i 1867-1883 . Desuden ejede han i perioden 1855-59 Skippergaard i Borsholm. Anders Pedersen var desuden medlem af Tikøb Sogneråd i perioden 1877-80

Havegaard i Borsholm opfattes i dag som en del af Borsholmgaard, men det er kun siden 1919, at de to gårde er blevet drevet sammen. Havegaard var som de øvrige gårde i Borsholm, fæstegård indtil 1793. Den første selvejer hed Anders Nielsen. Han havde i 1765 overtaget fæstet af gården fra sin fader, Niels Jensen. Den følgende ejer, Peder Larsens slægt ejede derpå gården frem til 1883, hvor Adam V. von Krogh købte Havegaard. Han havde allerede i 1859 købt Vestergaard i Borsholm og sammenlagt denne med Havegaard.
I 1919 købte den daværende ejer af Borsholmgaard således Havegaard og de to gårde er siden blevet drevet sammen.
Oprindeligt lå Havegaard lidt længere mod vest i landsbyen end den nuværende gård, men allerede i midten af 1800-tallet blev den nuværende stuehus til Havegaard bygget. I starten rummede det hjulmagerværksted. I sidste halvdel af 1800-tallet og starten af 1900-tallet skete der adskillige forandringer på udlængerne, så der i dag ikke er noget tilbage af det oprindelige gårdanlæg.

Havegaarder der sket mange forandringer med. Den blev først lagt sammen med Skippergaarden. Siden købtes Havrevangen og Brøndmosen fra Borsholmgaard og lagdes ind under Havegaard. Gården ejedes tidligere af Peter Larsen og hans kone, Margrete. Der var to børn: Anders Petersen og Margrete Petersdatter. Da Peter Larsen imidlertid døde tidligt, giftede hans kone sig igen – denne gang med Jens Petersen. De fik imidlertid ingen børn, og Anders Petersen fik derfor gården efter sin stedfader, hvorefter Skippergaarden og Havegaard blev lagts sammen. Anders Petersens kone var fra Torshøj og hed Maren. De havde mange børn, 9 ialt: Søren, Peter, Jens, August, Emil, Karl, Petronelle, Marie og Juliane.

Efter at Anders Petersen havde haft gården i flere år, solgte han gården til Vilgaard, som efter nogle år atter solgte til direktør Becker, som driver den sammen med Borsholmgaard. Vilgaard tjente over 200.000 kr ved den handel, men gik senere fallit med en korn- og foderstofhandel.

Før den tid, hvor Anders Petersen fik Jens Petersens gård, havde han bygget det nuværende stuehus til Havegaard, og drev der hjulmagerværksted. Gamle Havegaard lå mere til vest for den nuværende gård, men der er foretaget så mange forandringer på ejendommen i de sidste 60 år, som jeg ikke kan fortælle her.

Rev. 19.02.2021

Der høstes med bugseret mejetærsker på de fælles drevne jorder på Borsholmgaard og Havegaard i Borsholm. På traktoren den daværende forvalter Karl Martin Jensen. Foto ca 1949.

Havegaard set fra “gaden” omkring 1952.

Havegaard omkring 1950. Nederst til venstre ses Borsholm gl. smedje.