Saunte Købmandshandel

af Kjeld Damgaard

“Engholmhus” fotograferet til et postkort ca 1955 – antagelig kort efter Egon Larsens overtagelse af forretningen.

Siden 1906 har der været købmandsforretning i Saunte. På en grund udstykket fra Engholmgaard, lod tømrermester Julius Jensen opføre en villa, som han selv – sammen med sin familie – anvendte som bolig. En del af underetagen blev imidlertid udlejet til en søn fra Myrelandsgaard, Julius Petersen, der indrettede købmandsbutik her. Denne drev han sammen med hustruen Jensine til 1909. I 1908 overtog han imidlertid Myrelandsgaarden efter at en ældre broder var død. Året efter afhændede parret derfor købmandsbutikken til Kristoffer Jensen (f. 1867). Han stammede fra Frederiksberg og var gift med lollandske Nikoline. Ligesom Julius Petersen lejede Kristoffer Jensen sig ind – det var stadig Julius Jensen, der ejede bygningen, som han selv beboede indtil 1915.
Efter få år blev købmandsbutikken overdraget til Villiam Sørensen (f. 1861). Han var gift med Karen (f. 1870). Villiam Sørensen havde en medfødt vanfør højre hånd, men kunne altså uden problemer klare købmandserhvervet. I 1921 kom en ny købmand, Mikael Jensen (1876-1963). Han var født i Aarhus og gift med Anna Christine Helberg. Det var Mikael Jensen, der i 1934 oprettede en benzintank foran butikken. Det var en pumpe fra DDPA (Det Danske Petroleums Aktieselskab). Mikael Jensen havde butikken i 33 år – frem til 1954. Dette år købte kommis Egon Vagn Larsen hele ejendommen og fortsatte købmandsdriften.

Egon Larsen havde indtil da i nogle år været kommis hos Mikael Jensen, men havde inden da været i lære i Venslev i Horns Herred. Da han overtog forretningen i Saunte, fortsatte han med at drive tanken foran forretningen. Den

blev dog dengang omdøbt til Esso. Samme år blev han tillige tipsforhandler – og da han fortsatte med at drive forretning helt frem til sin død i 1996, blev han den købmand i Danmark med den længste anciennitet som tipsforhandler for Dansk Tipstjeneste. I 1990 ændrede Egon Larsen butikken fra en traditionel købmandsbutik til en kiosk. I

Engholmhus – endnu med skiltet “Egons Kiosk” på facaden, fotograferet i foråret 1999.
“Engholmhus” fotograferet til et postkort ca 1955 – antagelig kort efter Egon Larsens overtagelse af forretningen.

slutningen af 1960’erne opsatte Egon Larsen tillige en iskiosk fra Frisko Is på forpladsen ved Engholmhus.

Egon Larsen havde også andre interesser og tillidshverv. Især bør nævnes, at han i 23 år var bestyrelsesmedlem i Borsholm Forsamlingshus – heraf de 17 som formand. Desuden var Egon Larsen medlem af bestyrelsen i Borsholm-Skibstrup Idrætsforening igennem 13 år.
Ved Egon Larsens død i 1996 besluttede hans fire døtre at drive forretningen videre, men efter kort tid blev det ændret til at datteren, Jette skulle overtage forretningen. Jette Christensen havde inden da fået butikserfaring gennem 18 års ansættelse i Irma i Gilleleje. Forretningen blev fortsat uforandret af Jette Christensen indtil hendes pludselige død i 2017.

 

Jette Christensen i butikken i 2015. (Foto: Lars Johannessen)

Rev. 19.03.2021