Familien Olssons sommerbolig

Tegningen ovenfor viser hvorledes facaden af hovedhuset (mod Strandvejen) kom til at se ud efter udbygningen i 1912-13.

Tegningen ovenfor viser nordfacaden af garagebygningen, der blev bygget i 1917.

 

af Kjeld Damgaard
Det blev de skånske familier Kürzel og Olsson, der kom til at sætte deres præg på denne ejendom, der i perioden fra 1912 til 1974 var betydelig større, end den er i dag.
Ikke bare grunden, men også de bebyggede kvadratmetre var betydeligt større. Formentlig under indtryk af energikrisen besluttedes det imidlertid i 1974 at nedrive næsten halvdelen af hovedhuset samt hele garage- og chauffør/gartner-boligen, der lå lidt sydligere på grunden.
Men vi skal tilbage til 1912, da den skaanske fabrikant Fr. Kürzel erhvervede ejendommen, der da bestod af den del af huset, der nu atter står tilbage. Han fik arkitekt Axel Stenberg til at udarbejde et projekt, der indebar en stor vinkeltilbygning mod syd. Senere ændrede han husets navn fra ”Dagmar” til det svensk-klingende ”Glittre” – vel under indtryk af det glitrende Øresund.

Ejendommen ”Glittre” i sine velmagtsdage – her i 1948 – medens huset var dobbelt så stort som i dag. Desuden ses på billedet, at helt sydligt på grunden, ligger der et kombineret garage- og chaufførhus.

I 1918 kom der en ny ejer af den store ejendom. Det var konsul og direktør Petrus Olsson, der var søn af den navnkundige konsul Petter Olsson, der boede i ”Øresundslyst”, Strandvejen 262 A. Blandt sine naboer kunne Petrus også finde andre slægtninge, bl.a. sine svigerforældre i ”Søholt”, Strandvejen 127, en søster i ”Mary Hill”, Strandvejen 324 samt en bror i ”Otium”, Strandvejen 97 B.
Petrus Olsson havde sit arbejde i det firma, som faderen havde grundlagt. Det lå i Helsingborg og havde foruden teglværksdrift også kornhandel og meget andet. Petrus Olsson var først gift med Dagmar Falkenskiold, men blev senere gift med den noget yngre dansk-fødte Inger Johanne Simonsen. Allerede i 1930 overtog Inger Olsson ejendommen. Petrus Olsson døde i 1943, men Inger Simonsen fortsatte med at anvende ejendommen helt frem til sin egen død i 1974.
I forbindelse med nedrivningen af den sydligste del og af garagebygningen, blev denne del af haven udstykket til to ejendomme. Ved samme lejlighed ændrede man disse to huses ejerlav fra Skotterup til Espergærde, skønt grænsen mellem disse to bysamfund gennem mange århundreder havde været Egebækken, hvis udløb ikke er ændret. Selve Egebækkens udløb i Øresund er da også fredet og må ikke overdækkes eller bebygges.
Efter Olsson-perioden har ejendommen skiftet ejer flere gange, men ejes fra 1997 af Annette Andersen og Jan Boye Rasmussen.


”Glittre” er her fotograferet omkring 1933 fra forhaven – altså facaden, der vender mod Strandvejen. Det er Inger og Petrus OIssons tre børn, der cykler i haven. Til venstre Kjell Olsson (1927-98), i midten Ingrid Olsson g. Michault (f. 1929) og til højre Otto Olsson (f. 1923). Sidstnævnte blev i øvrigt senere gift med Hanne Kampmann (f. 1924), der under besættelsen måtte gå under jorden, som følge af arrestationen og henrettelsen af hendes daværende forlovede, modstandsmanden Kim Malthe-Bruun.

Når familien Olsson flyttede til Skotterup hver sommer fulgte også familiens tjenestefolk med. Her ses chaufføren og en af tjenestepigerne sammen med Olssons to yngste børn Ingrid og Kjell.

 

De ”medbragte” svenske tjenestefolk klar til aktion.

Der er stadig folk på ”Kysten”, der kan huske, at familien Olsson altid kom i store åbne amerikanske biler – naturligvis med chauffør. Billedet viser en ”Lincoln Imperial Victoria” fra 1927, der senere afløstes af en anden stor amerikansk bil. Bag rattet ses Svensson, der efter sigende var glad for at komme til Danmark, ikke mindst p.g.a. den lettere tilgang til spirituøse drikke, der af og til førte til at herskabet måtte liste over til naboen for at ringe efter en droske, da de ikke turde køre med Svensson!

Omkring 1930 fotograferedes familien Olsson på strandtrappen en varm sommerdag. Bemærk at Petrus Olsson trods sommervarmen var ulastelig klædt med jakke, vest, butterfly og hat!


Rev. 27.03.2021